Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in februari 2010 meer omgezet en meer geproduceerd dan een jaar eerder. Ook waren de waarden van de ontvangen orders in de chemische industrie en in de farmaceutische industrie hoger. Producten werden tegen een aanzienlijk hogere prijs verkocht dan in februari 2009. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het vierde kwartaal van 2009 fors hoger dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2010)

Omzet fors hoger

In februari 2010 was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ongeveer een derde hoger dan een jaar eerder. In eigen land was de omzet bijna de helft hoger en in het buitenland ruim een kwart.

Vrijwel alle subbranches noteerden een omzetgroei. In de aardolie-industrie nam de omzet met bijna 45 procent toe. De forse omzettoename is een direct gevolg van de prijsverandering van ruwe olie op de wereldmarkt. In de chemische industrie nam de omzet met ruim 35 procent toe. De farmaceutische industrie had een 19 procent hogere omzet ten opzichte van februari vorig jaar. In de rubber- en kunststofproductenindustrie was het beeld anders. Daar werd een omzetdaling van bijna 1,5 procent genoteerd. Deze afname kwam mede tot stand door iets lagere verkoopprijzen.

Hogere orderontvangsten

Als gevolg van de economische crisis stond in februari 2009 de vraag naar nieuwe producten van de chemische industrie op een laag pitje. Precies een jaar later gaat het veel beter. De orderportefeuille was in februari 2010 dan ook ruim 35 procent voller. In de farmaceutische industrie was de waarde van de orderontvangsten 19 procent hoger dan een jaar eerder.

Stijging afzetprijs

De fabrikanten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie rekenden in februari 20 procent meer voor hun producten dan in februari vorig jaar. De stijging kwam grotendeels voor rekening van de olie-industrie. Als gevolg van een hogere olieprijs waren de producentenprijzen in deze subbranche met 45 procent gestegen. In de chemische industrie waren de producten 13 procent duurder. In de twee overige subbranches veranderden de afzetprijzen nauwelijks.

Flink meer productie

In februari 2009 was het niveau van de productie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie beduidend kleiner. Een jaar later staat de branche er weer een stuk beter voor. De productie groeide in februari 2010 met 13 procent. Uit de Conjunctuurtest blijkt dat de ondernemers in de periode maart 2010 – mei 2010 een verdere toename van de productie verwachten.

Forse groei volume bruto toegevoegde waarde

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het vierde kwartaal van 2009 ruim 13,5 procent groter dan een jaar eerder. In het derde kwartaal groeide dit volume nog met slechts 1,2 procent. De groei in het vierde kwartaal was de grootste sinds de eeuwwisseling.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)