Werk

Onder werk wordt verstaan de arbeid die nodig is om de agrarische productie van het bedrijf voort te brengen. De hoeveelheid werk in een jaar wordt berekend door de arbeid uitgevoerd door de vaste gezins- en niet-gezinsarbeidkrachten (voltijd en deeltijd) en door tijdelijke arbeidskrachten (loonwerkers) om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte), arbeidsjaareenheden (aje) of arbeidsjaren.