Hotels en verblijfsrecreatie telden 84,5 miljoen overnachtingen in 2009

In 2009 vonden in de Nederlandse logiesaccommodaties in totaal 84,5 miljoen overnachtingen plaats. Dat waren er evenveel als in 2008. Deze gegevens zijn terug te vinden in de nieuwe visualisatie Gasten en overnachtingen per regio, die de ontwikkeling tonen van het aantal gasten en overnachtingen in de hotels en de verblijfsrecreatie sinds respectievelijk januari 2000 en januari 1998.

Sinds 2000 sterkste toename in hotels

Sinds het begin van deze eeuw is het aantal overnachtingen toegenomen met 2,4 procent. De toename was het sterkst in de hotels. In 2009 lag het aantal overnachtingen hier 5,9 procent - ofwel 1,7 miljoen - hoger dan in 2000. Topjaar was 2007, met een recordaantal van 34,2 miljoen overnachtingen. Met name door de economische crisis namen de aantallen gasten en overnachtingen daarna weer af.

Ook in de groepsaccommodaties en op de bungalowparken nam het aantal overnachtingen de afgelopen negen jaar toe, met respectievelijk 5,1 en 3,0 procent. Alleen op de campings is het aantal overnachtingen sinds 2000 gedaald - met 0,8 miljoen, ofwel 4,1 procent. Over 2009 is echter een duidelijk herstel zichtbaar: ten opzichte van 2008 steeg het aantal overnachtingen op campings met 1,2 miljoen.

Gasten blijven steeds korter

In de periode 2000-2009 nam de gemiddelde verblijfsduur van gasten in alle accommodatietypen licht af. In de groepsaccommodaties is de daling naar verhouding het grootst, van 3,1 nachten per gast in 2000 naar 2,7 in 2009. Voor de campings is het verschil het geringst. In 2009 verbleven campinggasten gemiddeld 5,7 nachten, tegen 6,0 in 2000.

Nieuwe visualisaties over gasten en overnachtingen

Bovenstaande cijfers zijn terug te vinden in de nieuwe visualisaties Gasten en overnachtingen per regio. Met de eerste is de ontwikkeling van het aantal gasten en overnachtingen in Nederland uit te splitsen naar accommodatietype. De visualisatie bevat cijfers over hotels, kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties, die weer zijn uit te splitsen naar land van herkomst van de gasten.

Gasten en overnachtingen per regio toont de ontwikkeling van het aantal gasten en overnachtingen voor heel Nederland, per provincie en per toeristengebied. Deze visualisatie bevat cijfers voor de hotels en de verblijfsrecreatie, die zijn uit te splitsen naar land van herkomst van de gasten.

Yuri Boskamp

Bron:

Gasten en overnachtingen per regio