Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van maart 2010 blijkt dat het beeld in de transportmiddelenindustrie somber is. De orderportefeuille is het kleinst in ruim vijf jaar en de werkgelegenheid zal verder krimpen.

Orderportefeuille kleinst in ruim vijf jaar

De ondernemers hebben in de afgelopen drie maanden minder orders ontvangen. De meerderheid van hen is van mening dat hun orderpositie te klein is. De werkvoorraad die tot uitdrukking komt in de index orderpositie, is gedaald naar 106,6 (juli 2000=100) en bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2004. Verder zijn de ondernemers van mening dat de voorraad gereed product te groot is, gelet op de afzetverwachting.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Minder werkgelegenheid

Voor de komende drie maanden wordt een bescheiden productiegroei verwacht. Per saldo verwacht 6 procent van de ondernemers een stijging van de afzetprijzen. Verder verwacht één op de tien bedrijven dat het personeelsbestand verder zal krimpen.

Verwachting voor maart tot en met mei 2010

Verwachting voor maart tot en met mei 2010