Internationale handel trekt verder aan

In het vierde kwartaal van 2009 lieten de handelsstromen van en naar Nederland, net als in het voorafgaande kwartaal, een duidelijk herstel zien. De krimp van de uitvoer van goederen en diensten was 1,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2008. De invoer bleef hierbij iets achter en kromp met 4,3 procent. De afname van de in- en uitvoer over 2009 kwam hiermee uit op respectievelijk bijna 9 en ruim 8 procent.

Daling in krimp goederenstroom

De uitvoer van Nederlandse producten kromp in het vierde kwartaal met 1,0 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De wederuitvoer nam met 0,3 procent af. In het derde kwartaal krompen beide stromen nog met meer dan 8 procent. De uitvoer wordt onderverdeeld in goederen en diensten. De uitvoer in goederen wordt verder opgesplitst in wederuitvoer en uitvoer uit Nederlandse productie. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd.

Het herstel van de export wordt vooral gedragen door landen buiten de Europese Unie. Vooral naar Aziatische landen als China, Maleisië, Singapore en Thailand wordt meer geëxporteerd. De export naar deze landen was in het vierde kwartaal van 2009 bijna 40 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Van alle Nederlandse exportgoederen trekt voornamelijk de vraag naar producten van de chemische en elektrotechnische industrie aan.

Ontwikkeling uitvoer goederen

Ontwikkeling uitvoer goederen

Geen herstel dienstenstroom

Bij de handelsstromen van diensten was nog geen herstel zichtbaar. In het vierde kwartaal nam de dienstenuitvoer met bijna 5 procent af; daarmee zet de dalende lijn in de uitvoer van diensten voort. De invoer van diensten nam met ruim 3 procent af. Ook dit is de zwaarste krimp sinds het begin van de dalende diensteninvoer in het laatste kwartaal van 2008.

Ruilvoet verslechterd

In het vierde kwartaal van 2009 daalde de prijs van de invoer minder sterk dan de uitvoerprijs. Dit betekent een verslechtering van de (interne) ruilvoet.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.