Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in januari 2010 meer omgezet en meer geproduceerd dan een jaar eerder. Ook waren de waarden van de ontvangen orders in de chemische industrie en in de farmaceutische industrie hoger. Producten werden tegen een aanzienlijk hogere prijs verkocht dan in januari 2009.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2010)

Omzet fors hoger

In januari 2010 was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ongeveer een derde hoger dan een jaar eerder. In eigen land was de omzet ruim de helft hoger en in het buitenland 20 procent.

In de aardolie-industrie nam de omzet met bijna 40 procent toe. De forse omzettoename is een direct gevolg van de verandering van de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. Ook in de chemische industrie nam, mede als gevolg van de hogere olieprijs, de omzet in januari met bijna 40 procent toe. De farmaceutische industrie had in januari een bijna 8 procent hogere omzet ten opzichte van januari vorig jaar. In de rubber- en kunststofproductenindustrie was het beeld anders. Daar werd een omzetdaling van krap 1 procent genoteerd. Deze afname kwam mede tot stand door lagere verkoopprijzen.

Hogere orderontvangsten

Als gevolg van de economische crisis stond in januari 2009 de vraag naar nieuwe producten van de chemische industrie op een laag pitje. Precies een jaar later gaat het veel beter. De orderportefeuille was in januari 2010 dan ook 40 procent voller. In de farmaceutische industrie was de waarde van de orderontvangsten 12 procent hoger dan een jaar eerder.

Stijging afzetprijs

De fabrikanten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie rekenden in januari 18 procent meer voor hun producten dan in januari vorig jaar. De stijging komt grotendeels voor rekening van de olie-industrie. Als gevolg van een hogere olieprijs waren de producentenprijzen in deze subbranche met bijna 45 procent gestegen. In de chemische industrie waren de producten circa 10 procent duurder dan een jaar eerder. In de twee overige subbranches daalden de afzetprijzen licht.

Flink meer productie

Als gevolg van de economische crisis was in januari 2009 de productie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie fors lager. Een jaar later staat de branche er weer een stuk beter voor. De productie groeide in januari 2010 met 19 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het derde kwartaal van 2009 ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. Het is voor het eerst na het derde kwartaal van 2008 dat dit volume groter was. In de tussenliggende kwartalen nam het volume van de bruto toegevoegde waarde telkens fors af.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)