Monitor computerbranche vierde kwartaal 2009

Computerservicebedrijven hebben in het vierde kwartaal van 2009 opnieuw minder omgezet in vergelijking met een jaar eerder. De daling was nu wel kleiner dan in het derde kwartaal. Uit de conjunctuurtest van januari 2010 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat niet langer negatief is.

Omzet opnieuw gedaald

De omzet van de computerservicebedrijven is in het vierde kwartaal bijna 5 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De omzetkrimp was dit kwartaal wel kleiner dan een kwartaal eerder. Toen daalde de omzet nog met 7 procent. Ook in vergelijking met de zakelijke dienstverlening als geheel, waar de omzet in het vierde kwartaal met 7,5 procent afnam, hebben de computerservicebedriijven het minder slecht gedaan. Over heel 2009 kwam de omzet van de IT-dienstverleners ruim 2 procent lager uit dan in 2008.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal vacatures

In het laatste kwartaal van 2009 is de vraag naar personeel opnieuw verminderd. Er ontstonden 4 duizend vacatures, een daling van 2 duizend in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008. In de eerste drie kwartalen van dit jaar bleef het aantal ontstane vacatures ook al achter in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg in het vierde kwartaal 4 duizend. Ook het aantal openstaande vacatures is  flink lager uitgekomen. Aan het eind van het vierde kwartaal waren er 4 300 openstaande vacatures. Eind 2008 waren dit er nog 8 600.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Oordeel economisch klimaat verbeterd

Voor het eerst sinds het najaar van 2008 is, voor wat betreft het oordeel over het economische klimaat, het aantal optimisten onder ondernemers in de computerbranche groter dan het aantal pessimisten.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Gelijkblijvende prijzen

De ondernemers voorzien voor het eerste kwartaal van dit jaar dat de prijzen nagenoeg ongewijzigd zullen blijven. De krimp die voor de werkgelegenheid wordt verwacht, is beduidend kleiner dan in de afgelopen periode voorzien was.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.