Monitor architecten en ingenieurs vierde kwartaal 2009

In het laatste kwartaal van 2009 is de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling was een stuk sterker dan in het voorgaande kwartaal. Opnieuw deden de architectenbureaus het aanzienlijk slechter dan de ingenieursbureaus. Over het economische klimaat zijn de ondernemers iets minder somber. Toch verwacht men voor het eerste kwartaal van dit jaar wel een verder afnemende werkgelegenheid.

Omzet architecten keldert

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar 4,5 procent minder omgezet. Hiermee presteerden ze bovengemiddeld binnen de zakelijke dienstverlening, die als geheel gemiddeld 7,5 procent minder omzet behaalde in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. In het laatste kwartaal van 2009 hadden zowel de architecten- als de ingenieursbureaus omzetdalingen. Bij de subbranche ingenieurs viel de omzetterugval met circa 3,5 procent nog enigszins mee. De omzet van de architecten kelderde in het vierde kwartaal met liefst 18,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een belangrijke oorzaak van deze terugval is de malaise in de bouwsector. Zo ontvingen de architectenbureaus in de voorgaande kwartalen een fors lagere bouwsom van nieuwe opdrachten. 
Het tegenvallende laatste kwartaal heeft de jaaromzet van de architecten- en ingenieursbureaus in de rode cijfers gedrukt. In 2009 werd ruim 0,5 procent minder omgezet dan in 2008.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Minder negatieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van januari 2010 blijkt dat de ondernemers in deze branche nog steeds somber gestemd zijn voor wat betreft het economische klimaat. Zij zijn echter minder somber dan in de voorgaande vijftien maanden het geval was.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Verdere afname van de werkgelegenheid voorzien

In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2010 zijn de ondernemers pessimistisch gestemd over de omzet. Per saldo verwacht ongeveer 15 procent van hen een daling, ondanks dat de aan afnemers in rekening te brengen tarieven naar verwachting zullen stijgen. Over de werkgelegenheid is men onveranderd negatief gestemd: er wordt voor het vijfde kwartaal op rij een afname van het aantal werknemers verwacht.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.