Statistisch Bulletin no. 5

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid ; Prijzen.