Statistisch Bulletin no. 3

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen, Financiële en zakelijke diensten.