Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2009 blijkt dat het beeld in de transportmiddelenindustrie nog steeds negatief is, ook al is er voor het eerst sinds maanden meer geproduceerd. Ook voor de komende maanden wordt een productietoename verwacht. De orderontvangsten nemen echter nog af en de ondernemers beoordelen hun orderpositie opnieuw als negatief. Ook verwachten zij een verdere afname van het personeelsbestand.

Ondernemers oordelen nog steeds negatief

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in de maanden september tot en met november afgenomen maar iets minder dan in de voorafgaande periode. Ruim zestig procent van de ondernemers vindt de orderpositie te klein. De werkvoorraad die tot uitdrukking komt in de index orderpositie, is verder gedaald en bedraagt 113,6 (juli 2000=100). Over de voorraad producten zijn de ondernemers iets minder negatief gestemd dan in de periode ervoor. De omvang ervan is volgens hen echter wel te groot, gelet op de te verwachten afzetontwikkeling.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie en verdere krimp personeelsbestand verwacht

Naar eigen zeggen hebben de ondernemers in de afgelopen drie maanden een toename van de productie gerealiseerd. Voor de komende maanden wordt eveneens een toename verwacht. Voor het eerst in maanden voorzien de ondernemers dat zij hun afnemers hogere afzetprijzen in rekening kunnen brengen. Over de toekomstige personeelssterkte zijn steeds meer ondernemers pessimistisch gestemd. Zij verwachten een verdere afname van de werkgelegenheid in hun branche.

Verwachting voor december tot en met februari 2010

Verwachting voor december tot en met februari 2010