Oordeel en verwachtingen overige industrie: hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie

De Conjunctuurtest van december 2009 toont een somber beeld van de hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie. De orderontvangsten zijn in de afgelopen drie maanden weliswaar niet afgenomen maar de oordelen zijn nog steeds negatief. In hun verwachtingen voor de komende maanden zijn de ondernemers pessimistisch gestemd over de productie.

Ongewijzigd negatieve oordelen

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in de periode september tot en met november onveranderd ten opzichte van de voorafgaande drie maanden. Deze ontwikkeling volgt op een periode van ruim een jaar waarin de orderontvangsten onafgebroken afnamen en vaak in zeer sterke mate. De ondernemers beoordelen hun orderpositie echter nog steeds negatief. De index orderpositie is nagenoeg ongewijzigd en komt uit op 89,5 (juli 2000=100). Over de voorraden eindproduct zijn de ondernemers gemiddeld neutraal gestemd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Sterke productieafname en daling afzetprijzen verwacht

De ondernemers hebben in de periode september tot en met november een toename van de productie gerealiseerd. Voor de volgende periode verwachten zij hierin echter een sterke afname. Ook wordt er een daling van de afzetprijzen verwacht. Verder denken de ondernemers dat ze in de komende maanden wederom met minder personeel de productie gaan realiseren.

Verwachting voor december tot en met februari 2010

Verwachting voor december tot en met februari 2010

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In januari zullen de oordelen en verwachtingen van de Textiel-, kleding- en lederindustrie worden weergegeven.

Branche                                                 Verslagmaand

Hout- en bouwmaterialenindustrie          april 2010, augustus 2010, december 2010

Textiel-, kleding- en lederindustrie          januari 2010, mei 2010, september 2010

Papier- en grafische industrie                februari 2010, juni 2010, oktober 2010

Meubelindustrie                                      maart 2010, juli 2010, november 2010