Licht herstel export en handel

De productie van de commerciële dienstverleners was in het derde kwartaal van 2009 ruim 4 procent lager dan een jaar eerder. De daling in het tweede kwartaal bedroeg ruim 5 procent. De niet-commerciële dienstverlening groeide door met 1,5 procent, een lichte afname van het groeitempo in vergelijking met het tweede kwartaal.

Licht herstel handel en vervoer

In samenhang met het lichte herstel van de export en de industriële productie herstelden de handel en de vervoerssector zich enigszins. De gezamelijke productie van handel, horeca en reparatie daalde met 4,8 procent, terwijl de krimp in het tweede kwartaal nog 9,4 procent bedroeg. Ook de productie van vervoer, post en communicatie lag 4,8 procent lager dan een jaar eerder; in het tweede kwartaal bedroeg de krimp hier nog 5,8 procent. De situatie in de financiële en zakelijke dienstverlening verslechterde daarentegen. In het derde kwartaal nam de productie hiervan met 3,7 procent af, tegen 3,0 procent in het tweede kwartaal. De productieafname komt door een krimp bij de financiële instellingen en een verdere afname van de inzet van uitzendkrachten. De daling van het aantal banen treft de uitzendbranche.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Zorg en overheid blijven groeien

De niet-commerciële dienstverlening groeide wederom door, zij het in iets trager tempo dan in het tweede kwartaal. De groei van de niet-commerciële dienstverlening kwam in het derde kwartaal uit op 1,5 procent. Zowel de zorg als overheid en onderwijs droegen bij aan de groei, zij het dat de productie van de zorg iets sneller toeneemt dan die in de overige niet-commerciële dienstverleners.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.