Kappers en schoonheidssalons zetten minder om in oktober

Kappers en schoonheidssalons behaalden in oktober bijna 2 procent minder omzet dan in dezelfde maand in 2008. De prijzen stegen met 3,2 procent en het omzetvolume daalde met 5 procent.

Over de eerste tien maanden van 2009 kwam de volumedaling uit op 4,1 procent. Omdat de prijzen in deze periode met 2,7 procent stegen, kwam de omzetdaling over de eerste tien maanden van dit jaar op 1,4 procent.

Kappers deden het in oktober 2009 minder slecht dan de branche in zijn geheel. Hun omzet daalde weliswaar, maar de krimp bleef beperkt tot 0,9 procent. De prijzen die kappers rekenden stegen ook minder hard: in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder waren kappers in oktober 2,5 procent duurder. Het omzetvolume daalde met 3,3 procent.

Over de eerste tien maanden van 2009 daalde de omzet van kappers met 0,7 procent. De daling van het omzetvolume bedroeg in deze periode 2,2 procent.

Omzetvolume van kappers en schoonheidssalons, 2005=100

Omzetvolume van kappers en schoonheidssalons

Bron: StatLine, Kappers en schoonheidssalons; omzetontwikkeling, SBI 2008