Met re-integratieondersteuning op weg naar werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) monitort de resultaten van re-integratieondersteuning. Sinds 2008 wordt hiervoor de indicator ‘uitstroom naar regulier werk binnen 24 maanden na start van de van personen die re-integratieondersteuning ontvangen’ gebruikt. De doelstelling is dat de uitstroom naar werk 60 procent moet zijn in 2011 (60%-doelstelling). Vorig jaar heeft de nulmeting over 2005 plaatsgevonden en in deze eenmeting zijn de resultaten van re-integratieondersteuning in 2006 in kaart gebracht.

Downloads