Monitor schoonmaakbranche derde kwartaal 2009

De schoonmaakbranche heeft in het derde kwartaal van 2009 meer omgezet dan in het overeenkomstige kwartaal van 2008. De stemming onder de ondernemers is nog steeds negatief in het derde kwartaal. Zij voorzien voor het vierde kwartaal een daling van de omzet en de personeelssterkte.

Omzet en prijzen omhoog

In het derde kwartaal van 2009 heeft de schoonmaakbranche ruim 2 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. De omzettoename komt volledig voor rekening van hogere prijzen. Al sinds de jaarwisseling presteert de subbranche reiniging van gebouwen bovengemiddeld binnen de schoonmaakbranche. In het derde kwartaal zette zij bijna 4 procent meer om. De prijzen die de gebouwreinigingsbedrijven hierbij in rekening brachten, stegen met ruim 3 procent, nagenoeg even hard als in de totale branche. Binnen de zakelijke dienstverlening als geheel behoorde de schoonmaakbranche tot de best presterende branches. De gehele zakelijke dienstverlening zette in het derde kwartaal 5,5 procent minder om dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Evenveel vacatures ontstaan als vervuld

In de schoonmaakbranche ontstonden in het derde kwartaal 5 duizend vacatures. Tegelijkertijd is eenzelfde aantal vacatures vervuld. Een jaar lang is het aantal openstaande vacatures in de schoonmaakbranche elk kwartaal afgenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het derde kwartaal kwam aan deze reeks van dalingen een einde en bleef het aantal op hetzelfde niveau. De schoonmaakbedrijven sloten het derde kwartaal van 2009 uiteindelijk af met 2 300 openstaande vacatures. Dit waren er 1 200 minder dan aan het eind van het vergelijkbare kwartaal in 2008.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Oordeel negatief

Uit de conjunctuurtest van oktober 2009 blijkt dat de ondernemers nog steeds somber gestemd zijn. De personeelssterkte is in het afgelopen kwartaal fors afgenomen en het oordeel over het huidige economische klimaat is evenals in vorige kwartalen negatief.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname omzet en personeelssterkte verwacht

Voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers opnieuw pessimistisch gestemd in hun verwachtingen. Per saldo verwacht 35 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Dit is bijna twee keer zoveel als in het vorige kwartaal. Tevens wordt een forse daling van de omzet verwacht.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.