Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2009

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het derde kwartaal van 2009 iets minder omgezet dan een jaar eerder. De omzetdaling was nagenoeg even sterk als in het kwartaal ervoor. Opnieuw was de omzetontwikkeling van de ingenieursbureaus aanzienlijk beter dan die van de architectenbureaus. De stemming onder de ondernemers van de branche is nog steeds negatief. Men is somber over het economische klimaat en verwacht in het vierde kwartaal een afnemende werkgelegenheid.

Omzet daalt licht

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het derde kwartaal van 2009 met 0,5 procent ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal in 2008. Ondanks deze lichte omzetdaling presteerden de architecten en ingenieurs bovengemiddeld binnen de gehele zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening als geheel zette gemiddeld 5,5 procent minder om dan een jaar eerder.
In het derde kwartaal had de subbranche architecten een omzetdaling van 13 procent. Dit was voor de architectenbureaus de sterkste daling sinds de start van de reeks in 2007. De ingenieursbureaus behaalden vrijwel evenveel omzet als in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Nog steeds negatieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van oktober 2009 blijkt dat de ondernemers in deze branche nog steeds somber gestemd zijn over het economische klimaat. Er wordt een verdere krimp van de werkgelegenheid verwacht.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Verdere afname van de personeelssterkte verwacht

In hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2009 zijn de ondernemers optimistisch over de omzet. Ongeveer 15 procent meent dat de omzet zal stijgen. Over de personeelssterkte is men daarentegen pessimistisch; er wordt een verdere afname verwacht.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.