Statistisch Bulletin no. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bedrijven; Bevolking; Financiële en zakelijke diensten; Handel en horeca; Inkomen en bestedingen; Internationale handel; Prijzen.