Monitor horeca derde kwartaal 2009

De horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, heeft in het derde kwartaal 3,5 procent minder omgezet in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2008. De daling was kleiner dan in de eerste twee kwartalen van het jaar. De stemming onder de ondernemers was in het derde kwartaal minder negatief. Voor het vierde kwartaal wordt een daling van de omzet verwacht.

Omzetdaling kleiner dan eerdere kwartalen

De meeste horecabranches hebben het derde kwartaal van 2009 afgesloten met een omzetverlies. De omzetkrimp was wel kleiner dan in de eerste twee kwartalen van het jaar. De resultaten liepen flink uiteen. Terwijl bij kantines en catering de omzet met bijna 10 procent afnam realiseerden kampeerterreinen en bungalowparken een omzetgroei van bijna 7 procent.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Vraag naar personeel opnieuw afgenomen

De vraag naar horecapersoneel is in het derde kwartaal van 2009 opnieuw fors afgenomen. Er ontstonden 14 duizend vacatures, een daling van 18 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2008. Het aantal vervulde vacatures bedroeg in het derde kwartaal 15 duizend. Hierdoor liep het aantal openstaande vacatures aan het eind van het derde kwartaal verder terug tot 7 200. Een jaar eerder waren er nog 12 200 openstaande vacatures aan het eind van het derde kwartaal.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Minder negatief oordeel over economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van oktober 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de horeca weliswaar negatief is, maar beduidend minder dan in het voorgaande kwartaal. Per saldo beoordeelde 14 procent het economisch klimaat als slecht. Daarmee is de groep pessimisten het kleinst van de afgelopen twaalf maanden. Het personeelsbestand is in het derde kwartaal gekrompen, zo meldde per saldo 12 procent van de ondernemers.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Forse daling omzet en personeelssterkte verwacht

De ondernemers verwachten voor het vierde kwartaal van dit jaar een daling van de omzet. Per saldo gaf 22 procent van de ondernemers aan een omzetdaling te voorzien. De prijzen zullen naar verwachting nagenoeg gelijk blijven in het vierde kwartaal. Verder voorzien de ondernemers een forse afname van de werkgelegenheid in hun branche. Eén op de zes ondernemers verwacht dat ze personeel zullen ontslaan.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Prijzen 2,2 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca waren in het derde kwartaal ruim 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2008. De prijsstijging lag hiermee op hetzelfde niveau als voorgaand kwartaal. De prijsstijging was het hoogst bij cafés. Zij werden begin dit jaar geconfronteerd met hogere inkoopprijzen voor bier. Het volume van de omzet in de traditionele horeca daalde in het derde kwartaal met 6 procent. De omzet was bijna 4 procent lager dan vorig jaar.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Opnieuw flinke omzetdaling hotels

De omzet van hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, is in het derde kwartaal opnieuw flink gedaald. In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 nam de omzet met ruim 6 procent af. De daling is wel kleiner dan in de eerste twee kwartalen van 2009. Toen kwam de omzet gemiddeld 10 procent lager uit. Hotels ondervinden veel last van de slechte economische situatie waardoor het aantal zakelijke overnachtingen en conferenties afnam. Ook toeristen bezochten minder vaak ons land.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Omzet restaurants opnieuw lager

De omzet van restaurants is in het derde kwartaal ruim 4 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode en jaar eerder. Restaurants deden het daarmee slechter dan in het tweede kwartaal. De prijzen stegen in het derde kwartaal met 2,6 procent en het omzetvolume daalde met bijna 7 procent. Restaurants merken dat de consument minder besteedt in de horeca. Daarnaast dalen de zakelijke bestedingen als gevolg van het slechte economische klimaat. Over de eerste drie kwartalen van 2009 daalde de omzet met 4 procent.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Hogere omzet cafetaria’s, maar volume gedaald

Cafetaria’s lijken te profiteren van de verminderde bestedingen in restaurants. In vergelijking met hotels, restaurants en cafés deden de cafetaria’s het beduidend beter. Terwijl de overige branches negatieve groeicijfers schreven, realiseerden cafetaria’s in het derde kwartaal een omzetgroei. De omzet nam met bijna 2 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De prijzen stegen met 2,3 procent. Het omzetvolume kwam wel lager uit. In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 daalde het volume van de omzet met 0,6 procent.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetdaling cafés kleiner

Cafés behaalden in het derde kwartaal opnieuw minder omzet, de daling was echter kleiner dan in de eerste twee kwartalen van 2009. Ten opzichte van een jaar eerder daalde de omzet met 4,9 procent. Mede door gestegen inkoopprijzen van bier stegen de prijzen in cafés met bijna 5 procent. Het volume daalde in het derde kwartaal met 9 procent. Over de eerste drie kwartalen kwam de daling van het volume gemiddeld uit op bijna 12 procent.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en diensten