Oordeel en verwachtingen overige industrie: meubelindustrie

De Conjunctuurtest van november 2009 laat een verbeterde stemming zien in de meubelindustrie. De orderontvangsten zijn in de afgelopen drie maanden iets toegenomen en het oordeel over de orderpositie is minder negatief geworden. In hun verwachtingen voor de komende maanden zijn de ondernemers optimistisch gestemd over de productie.

Minder negatieve oordelen

De orderontvangst is volgens de ondernemers in de afgelopen drie maanden licht toegenomen. Het is voor het eerst sinds augustus vorig jaar dat er meer orders werden binnengehaald. De index orderpositie is aanzienlijk toegenomen en komt uit op 90,4 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is weliswaar negatief, maar beduidend minder negatief dan in de voorafgaande negen maanden. Over de omvang van de voorraden eindproduct zijn de ondernemers overwegend neutraal gestemd. Per saldo is slechts twee procent van de ondernemers van mening dat de voorraden te groot zijn, gelet op de te verwachten afzet.

Orderpositie, oordeel (1) en index (2)

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Productietoename en stijging afzetprijzen verwacht

De ondernemers realiseerden in de periode augustus tot en met oktober een productiegroei. Voor de periode november tot en met januari verwachten zij een verdere toename van de productie. Verder voorzien de ondernemers dat de afzetprijzen in de komende maanden zullen stijgen. Eén op de tien verwacht een daling van de personeelssterkte.

Verwachting voor november tot en met januari 2010

Verwachting voor november tot en met januari 2010