Omzetdaling groothandel zet door

In het tweede kwartaal van 2009 heeft de groothandel 12,2 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Voor alle branches in de groothandel geldt dat de omzet krimpt. Van de bedrijven met ten minste tien werkzame personen realiseerden er zeven van de tien minder omzet. In het eerste kwartaal van 2009 bedroeg de afname van de omzet 9,6 procent. De omzet is nu al drie kwartalen achter elkaar gekrompen. Bovendien is de daling steeds groter geworden. In de eerste helft van 2009 kwam de omzet van de groothandel 10,9 procent lager uit dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling groothandel

Omzetontwikkeling groothandel

Vooral sterke omzetdaling groothandel in intermediaire goederen

De omzet van de groothandel in intermediaire goederen was fors lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2009 zetten de bedrijven in deze branche 22,5 procent minder om dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de overige gespecialiseerde groothandel. Dat zijn bedrijven die handelen in onder andere brandstoffen, metalen, chemische producten en bouwmaterialen. In het tweede kwartaal van 2009 liep hun omzet terug met 28,1 procent. De groothandel in landbouwproducten en levende dieren, wist de afname van de omzet te beperken tot 6,5 procent.

Binnen de groothandel behaalden de groothandelaren in consumentenproducten het minst slechte resultaat (-1,3 procent). Zo wist de groothandel in voedingsmiddelen de omzet nagenoeg op peil te houden. Bij de groothandel in non-food bleef de daling beperkt tot 2,5 procent.

De groothandel in kapitaalgoederen ten slotte zette 13 procent minder om dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling groothandel in intermediaire goederen

Omzetontwikkeling groothandel in intermediaire goederen

Marcel Kokshoorn

Bron:
StatLine, Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, sbi 2008