Faillissementen op recordhoogte

In het derde kwartaal van 2009 zijn meer dan 2600 bedrijven, instellingen en particulieren failliet verklaard. Dat is 5 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2009, maar 55 procent meer dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Al drie kwartalen lang ligt het aantal faillissementen hoger dan in de afgelopen dertig jaar het geval was.

Uitgesproken faillissementen per kwartaal

Grafiek Uitgesproken faillissementen per kwartaal

Aantal bedrijfsfaillissementen verdubbeld

in het derde kwartaal van 2009 gingen 1800 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna twee keer zo veel als een jaar eerder, toen er 942 bedrijven en instellingen over de kop gingen. Verder waren er 821 particulieren (al dan niet met een eigen bedrijf) die failliet werden verklaard, 10 procent meer dan in het derde kwartaal van 2008.

Veel faillissementen in de zakelijke dienstverlening

De meeste bedrijfsfaillissementen vonden plaats in de zakelijke dienstverlening. Het ging daarbij vooral om bedrijven in de handel en beheer van onroerend goed, organisatieadviesbureaus, uitzend- en detacheringsbureaus en ICT-bedrijven.

Ook in de handel en reparatie gingen in het derde kwartaal van 2009 veel bedrijven failliet: diverse soorten groothandels en winkels, onder andere in kleding.

In de zakelijke dienstverlening nam het aantal faillissementen het sterkst toe: in het derde kwartaal van 2009 gingen hier anderhalf keer zo veel bedrijven en instellingen failliet als een jaar eerder. Ook in de industrie nam het aantal faillissementen flink toe: met 120 procent ten opzichte van de periode juli-september van 2008.

In de horeca is het aantal faillissementen het minst toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2008. Het ging hier om een stijging van 31 procent.

Uitgesproken faillissementen per bedrijfstak, 3e kwartaal

Grafiek Uitgesproken faillissementen per bedrijfstak, 3e kwartaal

Bijna verdubbeld in Utrecht en Gelderland

Het aantal faillissementen per provincie is het sterkst toegenomen in Utrecht en Gelderland: hier was sprake van bijna een verdubbeling ten opzichte van het derde kwartaal van 2008. Met name in Utrecht nam het aantal bedrijfsfaillissementen sterk toe vergeleken met 2008.

In Drenthe nam het aantal faillissementen het minst toe. Het aantal particulieren zonder eenmanszaak dat failliet ging, daalde hier ten opzichte van voorgaand jaar, terwijl het aantal failliete bedrijven het minst toenam van alle provincies.

Uitgesproken faillissementen per provincie, 3e kwartaal

Grafiek Uitgesproken faillissementen per provincie, 3e kwartaal

Arie Eilbracht en Vinodh Lalta

Bron: StatLine,

• Faillissementen naar rechtsvorm

• Faillissementen naar bedrijfsactiviteit

• Uitgesproken faillissementen per provincie