Consumentenvertrouwen hoger - Conjunctuurbeeld iets beter - Banenkrimp bedrijfsleven, banengroei collectieve sector - Ondernemer optimistisch over omzetverwachting

Vastgoedmarkt, oktober 2009