Omzet openbare bibliotheken 518 miljoen euro in 2007

In 2007 bedroegen de baten van de Nederlandse openbare bibliotheken 518 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2005. In dezelfde periode stegen de lasten met bijna 6 procent tot 514 miljoen euro.

Meeste inkomsten van gemeenten

Gemeentelijke subsidies zijn de omvangrijkste inkomstenbron van openbare bibliotheken. In 2007 waren deze goed voor 78 procent van de totale baten. Gebruikers van openbare bibliotheken brachten 13 procent van de baten op.

Baten van bibliotheken in 2007

Baten van bibliotheken in 2007

Personeel grootste kostenpost

De omvangrijkste uitgavenpost van openbare bibliotheken is hun personeel. In 2007 bestond 48 procent van de totale lasten uit personeelskosten. Verder gaven openbare bibliotheken vooral geld uit aan huisvesting (21 procent) en aan media, ofwel de aanschaf en vervanging van collectieonderdelen (15 procent).

Lasten van bibliotheken in 2007

Lasten van bibliotheken in 2007

Rob Goossens

Bron: StatLine, Openbare bibliotheken