Monitor dienstenprijzen tweede kwartaal 2009

De prijzen van de commerciële dienstverlening waren in het tweede kwartaal 0,4 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2008. Dit is de kleinste stijging sinds het begin van de reeks in 2006. In voorgaande jaren lagen de prijzen gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijzen in de transportsector afgenomen

De diensten in de transportsector waren in het tweede kwartaal van 2009 ruim 3 procent goedkoper dan een jaar eerder. De economische crisis heeft haar sporen in deze sector duidelijk achtergelaten. De prijzen van vervoer over water daalden het hardst. In een jaar tijd zijn de diensten in deze branche 19 procent goedkoper geworden.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Prijzen in de overige zakelijke dienstverlening toegenomen

In tegenstelling tot de negatieve prijsontwikkeling in de transportsector lagen de prijzen in de sector overige zakelijke dienstverlening in het tweede kwartaal wel hoger dan een jaar eerder. Diensten in deze sector waren 1,6 procent duurder. De positieve prijsontwikkeling is echter een stuk minder stevig dan in voorgaande kwartalen, toen de prijzen elk kwartaal meer dan twee procent hoger lagen dan een jaar eerder. De prijs voor het inhuren van uitzendkrachten steeg het hardst in het tweede kwartaal van 2009. Uitzendkrachten waren 5,6 procent duurder dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening 

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.

Michel van Veen

Bron: StatLine, Dienstenprijzen