Toetredingspercentage

Het toetredingspercentage van bedrijven is gelijk aan het aantal bedrijven dat zich per verslagjaar nieuw is ontstaan in de bedrijvenpopulatie door een oprichting, een fusie, een opslitsing, een afsplitsing of een herstructuering, gedeeld door het totaal aantal bedrijven in de bedrijvenpopulatie.
Het toetredingspercentage van vestigingen is gelijk aan het aantal bedrijfsvestigingen dat zich per verslagjaar nieuw heeft gevestigd in een straat in een bepaalde regio, gedeeld door het totale aantal bedrijfsvestigingen in die regio. Dit betekent automatisch dat niet alleen een pas nieuw opgericht bedrijf een toetreding is, maar ook een verhuizing van een bedrijfsvestiging van de ene naar de andere locatie als een toetreding is geteld.