Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

De papier- en grafische industrie heeft in augustus 2009 wederom teleurstellende resultaten behaald. Zowel de omzet als het omzetvolume per gemiddelde werkdag lieten een daling zien ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook het volume van de gemiddelde dagproductie was kleiner. Bovendien lijkt het beeld in de papierindustrie op korte termijn niet te verbeteren. In die subbranche daalde de waarde van de orderontvangsten sterk.

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2009)

Lagere omzet en kleinere afzet

De omzet van de papier- en grafische industrie was in augustus 12 procent lager dan een jaar eerder. Hierbij ontliepen de ontwikkelingen in binnen- en buitenland elkaar nauwelijks. Lagere afzetprijzen namen in augustus voor bijna een derde de omzetdaling voor hun rekening. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was 8 procent kleiner en ontwikkelde zich op de binnenlandse markt ongunstiger dan op de exportmarkt. In eigen land werd nagenoeg 10 procent minder afgezet. Erbuiten zette de branche ruim 4,5 procent minder af.

Van de twee subbranches kon de grafische industrie opnieuw de minst slechte resultaten overleggen. Deze subbranche zette bijna 7 procent minder om, terwijl de omzet van de papierindustrie maar liefst 16 procent lager was. Voor wat betreft de afzet had de grafische industrie een daling van bijna 6 procent. In de papierindustrie was het omzetvolume per gemiddelde werkdag nagenoeg 9 procent kleiner ten opzichte van augustus vorig jaar.

Sterke daling waarde orderontvangsten

In augustus daalde in de papierindustrie de waarde van de orderontvangsten met 11 procent. Vooral in het binnenland lag de waarde aan ontvangen orders met 16 procent ver onder het niveau van de overeenkomstige maand vorig jaar. Buiten onze landsgrenzen haalde de subbranche een bijna 8 procent lagere waarde binnen.

Afzetprijs weer lager

In de papier- en grafische industrie werden producten ongeveer 4,5 procent goedkoper ten opzichte van de vergelijkbare maand een jaar eerder. Sinds de jaarwisseling zet de prijsdaling in het buitenland sterker door dan in het binnenland. In augustus betaalden klanten per eenheid gereed product op de exportmarkt bijna 8 procent minder en op de binnenlandse markt circa 3 procent minder. De afzetprijs ontwikkelde zich in de papierindustrie opnieuw een stuk ongunstiger dan in de grafische industrie.

Productie daalt

De branche heeft in augustus ruim 5 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand van 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In november (verslagmaand september 2009) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      september 2009, januari 2010, mei 2010

Hout- en bouwmaterialenindustrie         oktober 2009, februari 2010, juni 2010

Textiel-, kleding- en lederindustrie         november 2009, maart 2010, juli 2010

Papier- en grafische industrie               december 2009, april 2010, augustus 2010