Nederlandse handel steeds minder gericht op Europa

Sinds 1996 is het Europese aandeel in de totale waarde van de Nederlandse goederenhandel gedaald van 78,6 naar 72,8 procent in 2009. Dit komt doordat de Nederlandse handel met Europese landen gedurende deze periode minder snel steeg (83 procent) dan die met andere landen (155 procent).

Aandeel in totale waarde Nederlandse goederenhandel, 1996 en 2009

2009-handel-eu-1

Opkomst van China

Het terugvallende aandeel van het Europese continent in de Nederlandse handel hangt onder andere samen met een forse toename van onze handel met China. Dit geldt vooral voor de invoer. Ter illustratie: het aantal goederencontainers dat vanuit China aankomt in de Rotterdamse haven is in de periode 1996-2007 verachttienvoudigd, tot bijna 750 duizend containers.
In 1996 was het Chinese aandeel nog slechts 0,9 procent van de totale Nederlandse handel. Dit is halverwege 2009 al uitgegroeid tot 4,2 procent. Daarmee is China nu de zesde handelspartner van Nederland na Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Europese oriëntatie Nederlandse handel rond EU-gemiddelde

De 27 landen van de Europese Unie hadden in 2008 samen een aandeel van 64 procent in de totale Nederlandse handel. De overige 36 procent betreft Nederlandse handel met niet-EU-landen. Nederland komt hiermee net onder het EU-gemiddelde uit. In de Europese Unie als geheel is 65 procent van de totale handel EU-handel.

Handel van Europese landen met de rest van de EU-27 als percentage van de totale handel van deze landen, 2008

2009-handel-eu-g2

Verenigd Koninkrijk minst gericht op Europa

Van alle 27 EU-landen heeft het Verenigd Koninkrijk procentueel de minste handel (55 procent) met de rest van de Europese Unie. Het land is traditioneel meer gericht op landen buiten Europa zoals de Verenigde Staten. Tsjechië heeft met 81 procent relatief de meeste handel met andere landen van de Europese Unie. Zo is het belang van Duitsland in de totale Tsjechische handel maar liefst 30 procent. In de Nederlandse handel is dat bijna 23 procent.

Pascal Ramaekers

Bron: StatLine