Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van september 2009 blijkt dat het beeld in de transportmiddelenindustrie onveranderd negatief is. De orderontvangsten namen af en de ondernemers beoordeelden de orderpositie als negatief. In hun verwachtingen voor de komende maanden zijn de ondernemers echter licht optimistisch gestemd voor wat betreft de productie.

Oordelen onveranderd negatief

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in de afgelopen maanden verder gedaald. Door zestig procent  van de ondernemers wordt de orderpositie als te klein bestempeld. De werkvoorraad die tot uitdrukking komt in de index orderpositie, is gedaald en bedraagt 121,9 (juli 2000=100). Met betrekking tot de voorraad producten zijn de ondernemers ook negatief gestemd. De omvang ervan is volgens hen te groot gelet op de te verwachten afzetontwikkeling.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Lichte toename productie verwacht

De productie is in de afgelopen drie maanden afgenomen volgens de ondernemers. Voor de komende maanden wordt daarentegen een lichte toename van de productie voorzien. Verder verwachten de ondernemers hun afnemers lagere afzetprijzen in rekening te brengen in de komende drie maanden. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. Zij verwachten een afname van de werkgelegenheid in hun branche.

Verwachting voor september tot en met november 2009

Verwachting voor september tot en met november 2009