Prijs schol blijft laag

In juli van 2009 was de gemiddelde prijs per kilo schol op de Nederlandse afslagen 1,38 euro. In de afgelopen jaren lag de prijs voor schol in juli rond de 2 euro. Het is 17 jaar geleden dat de prijs in juli zo laag was. In 1992 bedroeg de scholprijs in juli eveneens 1,38 euro.

Lage prijzen in eerste zeven maanden van 2009

De prijs voor schol is het hele jaar al laag en is nog niet boven de 1,47 euro uitgekomen. Een lage prijs in januari en februari is niet uitzonderlijk. De schol plant zich in deze periode voort en de detailhandel is erg terughoudend om schol in de paaitijd in de schappen te leggen. Bovendien is de schol na het kuitschieten mager en ziet er minder smakelijk uit. Dit jaar is de prijs na de periode van kuitschieten echter niet noemenswaardig gestegen.

Gemiddelde scholprijs per maand bij visafslagen, januari 1992-juli 2009

2009-schol-gr1

Aanvoer sinds 1992 gehalveerd

Al jaren neemt de aanvoer van schol af. In 1992 bedroeg de aangevoerde hoeveelheid schol ruim 67 miljoen kilo. In 2008 was dit al ruimschoots gehalveerd tot 32,5 miljoen kilo. De teruglopende vangsthoeveelheden worden voor de vissers dus niet opgevangen door een hogere prijs. Hiermee is het voor de vissers moeilijker om de investeringen in duurzamere vangsttechnieken terug te verdienen.

Hoeveelheid aangevoerde schol Nederlandse havens

2009-schol-gr2

Schol belangrijk voor Nederlandse visserij

De schol is een echte Nederlandse vis. In 2008 bestond de aanvoer van vers aangevoerde vis voor 45 procent uit schol. Op de tweede plaats komt de aanvoer van garnalen (15 procent), gevolgd door tong (14 procent ). Bovendien is Nederland binnen de EU het land dat de meeste schol aanvoert. De helft van alle binnen de EU aangevoerde schol wordt in Nederland aan land gebracht. De meeste schol wordt in de vorm van diepgevroren filets geëxporteerd. Italië is de belangrijkste afnemer.

Marius Reitsema

Bron:

StatLine; prijzen schol

StatLine; aangevoerde hoeveelheden schol