Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2009

Na een lange periode van groei hebben de zakelijke dienstverleners in het tweede kwartaal voor het eerst minder omgezet in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De verschillen in omzetontwikkeling tussen de diverse branches lopen sterk uit elkaar. In hun verwachtingen voor het derde kwartaal zijn de ondernemers pessimistischer geworden vergeleken met de voorgaande kwartalen.

Meeste branches in de min
De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal ruim 4 procent lager uitgekomen dan een jaar eerder. Bij de meeste branches in de zakelijke dienstverlening nam de omzet in het tweede kwartaal af in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de reclamebranche en uitzendbedrijven behaalden fors minder omzet. Door de slechte economische situatie verloren vooral uitzendkrachten hun baan. Slechts een beperkt aantal branches in de zakelijke dienstverlening wist in het tweede kwartaal nog een omzetgroei te realiseren. Hun omzetgroei was echter lager dan in eerdere kwartalen.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal vacatures gehalveerd

In het tweede kwartaal kwamen er 27 duizend nieuwe vacatures in de zakelijke dienstverlening bij. Een jaar eerder was dit aantal nog tweemaal zo hoog. In alle branches nam de vraag naar nieuw personeel flink terug. De grootste daling deed zich voor in de computerbranche. Het aantal vacatures daalde hier met 70 procent tot 3 duizend, het laagste aantal sinds 2004. In het tweede kwartaal van 2009 werden in de zakelijke dienstverlening 33 duizend vacatures vervuld. Dat zijn er 18 duizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Aan het eind van het tweede kwartaal waren er bijna 24 duizend openstaande vacatures. In dezelfde periode in 2008 waren dit er nog 55 duizend.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Negatieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat het pessimisme onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening verder is toegenomen. De personeelssterkte is verder afgenomen en de stemming over het huidige economische klimaat is weer verslechterd gedurende het tweede kwartaal.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Negatieve verwachtingen

Ook voor het derde kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen. Per saldo verwacht bijna een kwart van de ondernemers dat de omzet in het derde kwartaal zal dalen. De verwachtingen over de toekomstige personeelssterkte zijn eveneens negatief. Slechts 7 procent verwacht een uitbreiding, terwijl 41 procent een daling voorziet.

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.