Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2009

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het tweede kwartaal van 2009 fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee kwam de groei weer lager uit dan in het voorgaande kwartaal. De stemming onder de ondernemers is nog steeds zeer slecht. Zowel de oordelen als de verwachtingen van de ondernemers zijn over de gehele linie pessimistisch.

Krimp omzet zet door

De uitzend- en uitleenbedrijven hadden in het tweede kwartaal van 2009 een omzetdaling van bijna 13 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling van het eerste kwartaal zette hiermee in het tweede kwartaal van 2009 versterkt door. De uitzendbranche heeft sinds jaren niet meer met zo’n sterke omzetdaling te kampen gehad. Met name de teruggang in de industrie heeft een grote impact. Door de dalende vraag naar uitzendkrachten (fase A) is de omzet van uitzendbureaus zelfs met meer dan 16 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Opnieuw fors minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het tweede kwartaal van 2009 met bijna 19 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal uitzenduren daalt al vier kwartalen op rij. Door de afgenomen vraag naar goederen en diensten zijn minder uitzendkrachten nodig. Bij de uitzendbedrijven daalde het aantal uitzenduren zelfs met ruim 20 procent. Het aantal detacheringsuren (fase B + C) van de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het tweede kwartaal met ruim 7 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit aantal daalde in het eerste kwartaal van 2005 voor het laatst. Het totaal aantal uren (fase A + B + C) was in het tweede kwartaal bijna 15 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2008.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Personeelssterkte wederom flink afgenomen

Uit de conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche somberder is geworden dan in het voorgaande kwartaal. De personeelssterkte is wederom flink afgenomen. Het oordeel over het huidige economische klimaat is verder verslechterd en ongekend negatief.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen

In hun verwachtingen voor het derde kwartaal zijn de ondernemers zeer pessimistisch. Van de ondernemers voorziet bijna een vijfde een afname van de prijzen, terwijl slechts 7 procent een toename verwacht. Per saldo verwacht slechts 3 procent van de ondernemers een daling van de omzet. Ook verwacht per saldo iets meer dan de helft van de ondernemers een verdere afname van de personeelssterkte in het komende kwartaal. Daarmee zijn de ondernemers in de uitzendbranche negatiever in hun verwachtingen over de personeelssterkte dan de totale zakelijke dienstverlening.

Verwachtingvoor het derde kwartaal 2009
Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.