Monitor juridische en economische diensten tweede kwartaal 2009

De omzet van de juridische en economische dienstverleners is in het tweede kwartaal van 2009 lager uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Accountants deden het beter dan de overige branches in de juridische en economische dienstverlening. De stemming onder de ondernemers is verder verslechterd. Ook in hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistischer geworden.

Omzet licht gedaald

De vraag naar juridische en economische diensten is in het tweede kwartaal licht gedaald. Dit is de eerste keer sinds jaren dat de omzet lager uitkomt dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008 daalde de omzet met bijna 1 procent. De juridische en economische dienstverleners deden het minder slecht dan de zakelijke dienstverleners in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Alleen omzetgroei bij accountants

Nagenoeg alle branches binnen de juridische en economische dienstverling hebben het tweede kwartaal afgesloten met een omzetdaling. Binnen de economische dienstverlenig deden vooral de managementadviesbureaus het slecht. Ten opzichte van een jaar eerder daalde hun omzet met 3,5 procent. Alleen accountants behaalden meer omzet in vergelijking met het tweede kwartaal van 2008. De omzetgroei was wel lager dan in voorgaande kwartalen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Negatieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat er een pessimistische stemming onder de ondernemers in de juridische en economische dienstverlening heerst. Per saldo oordeelt bijna de helft van de ondernemers negatief over het economische klimaat. De personeelssterkte is in het tweede kwartaal sterk afgenomen.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Verdere afname omzet

De ondernemers blijven somber voor het derde kwartaal. De verwachting is dat de personeelssterkte per saldo met 18 procent zal afnemen. Ook over de omzet blijft men negatief. Bijna eenderde van de ondernemers verwacht in het derde kwartaal een afname van de omzet. Slechts 8 procent verwacht meer om te zetten.

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.