Monitor auto- en motorsector tweede kwartaal 2009

De omzet in de auto- en motorsector is in het tweede kwartaal van 2009 fors gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De daling voor de gehele sector kwam, net als in het eerste kwartaal van 2009, uit op zo’n 19 procent. Geen van de branches binnen deze sector kon zich onttrekken aan de malaise. De sterkste daling deed zich voor in de handel en reparatie van bedrijfsauto’s.

Omzet auto- en motorsector flink gedaald

In het tweede kwartaal van 2009 nam de omzet van de auto- en motorsector met ongeveer 19 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is samen met de daling in het eerste kwartaal van dit jaar de sterkste daling sinds 2000.

Omzetontwikkeling auto- en motorsector

Omzetontwikkeling auto- en motorsector

Vraag naar nieuw personeel afgenomen

In het tweede kwartaal van 2009 is het aantal openstaande vacatures in de auto- en motorsector fors afgenomen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2008. In totaal stonden er in het tweede kwartaal van dit jaar 1900 vacatures open. In het tweede kwartaal van 2008  waren er nog 5000 openstaande vacatures. Het aantal vacatures is dus met ruim 60 procent gedaald.

In het eerste kwartaal van 2009 stonden er nog ongeveer 2400 vacatures open. In vergelijking met het eerste kwartaal is het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2009 met 21 procent gedaald.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Wederom omzetdaling bedrijfsautobranche

De omzet van de bedrijfsautobranche daalde in het tweede kwartaal van 2009 met bijna 20 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Dit is de grootste omzetdaling binnen de auto- en motorsector. Deze daling is in lijn met het dalende producentenvertrouwen en de periode van economische neergang.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Personenautobranche sterk in de min

De personenautobranche, met een aandeel van ruim 50 procent veruit de grootste branche binnen de auto- en motorsector, werd voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal geconfronteerd met een omzetdaling. De omzet viel in het tweede kwartaal ruim 14 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De personenautobranche maakt zware tijden door onder meer als gevolg van het dalende consumentenvertrouwen en de verslechterde economische situatie.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Aantal nieuw verkochte auto’s ook in het eerste kwartaal flink afgenomen

In het tweede kwartaal van 2009 is het aantal verkochte nieuwe personenauto’s sterk afgenomen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. In het tweede kwartaal van 2009 werden bijna  97 duizend nieuwe auto’s verkocht. Dit aantal bedroeg in het tweede kwartaal van 2008 nog zo’n 136 duizend. Er werden dus bijna 30 procent minder auto’s verkocht.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Omzet autoreparatiebedrijven opnieuw afgenomen

De omzet van de autoreparatiebedrijven is het tweede kwartaal met bijna 3 procent gedaald. Het eerste kwartaal daalde de omzet al met 1 procent.

Het eerste en tweede kwartaal vormen hiermee een breuk met het verleden waar in de periode 2004-2008 uitsluitend plussen werden genoteerd. Dit onderdeel van de auto- en motorsector lijkt zich dus uiteindelijk toch ook niet te kunnen onttrekken aan de economische neergang.

Omzetontwikkeling autoreparatiebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Sterke terugval handel in auto-onderdelen

In het tweede kwartaal van dit jaar is er in de auto-onderdelenbranche opnieuw sprake van een flinke omzetdaling in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Daarmee laat deze branche, die vanaf 2004 geen grote omzetschommelingen liet zien, nu voor het derde opeenvolgende kwartaal een daling van meer dan 10 procent noteren. De daling in het tweede kwartaal is echter minder fors dan de daling in het eerste kwartaal.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorfietsbedrijven verder afgenomen

In het tweede kwartaal van 2009 is de omzet van de motorfietsenbranche sterk teruggevallen. De omzet daalde met bijna 15 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2008.

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Omzetontwikkeling motorfietsenbedrijven

Verkoop motorfietsen minder

In het tweede kwartaal van 2009 werden ongeveer 5600 nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is een daling van bijna 11 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. De verkoop van motorfietsen is seizoensgebonden. In het voorjaar worden over het algemeen meer nieuwe motorfietsen verkocht dan in de rest van het jaar.

De ontwikkeling van het aantal verkochte nieuwe motorfietsen loopt niet gelijk op met de ontwikkeling van de omzet van de motorfietsbedrijven, doordat de omzet van de motorfietsenbranche naast verkoop van motorfietsen aan consumenten ook omzet uit groothandel en reparatie omvat.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer.