Monitor horeca tweede kwartaal 2009

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, is in het tweede kwartaal van 2009 met ruim 5 procent afgenomen. Nagenoeg alle branches in de horeca kampten met omzetverliezen. De stemming onder de ondernemers is in het tweede kwartaal van 2009 verder verslechterd. Ook voor het derde kwartaal zijn ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen.

Verblijfsrecreatie positieve uitschieter

Bijna alle horecabranches leden omzetverlies in het tweede kwartaal van 2009 in vergelijking met een jaar eerder. Alleen kampeerterreinen en bungalowparken wisten het tweede kwartaal af te sluiten met een omzetgroei. Hun omzet nam met ruim 3 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De omzet van cafetaria’s bleef vrijwel gelijk aan die van het tweede kwartaal 2008. De grootste omzetdalingen vonden ook dit kwartaal plaats bij de hotels en cafés.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Minder vraag naar personeel

In het tweede kwartaal van 2009 is de vraag naar nieuw personeel fors afgenomen. In totaal kwamen er 16 duizend vacatures bij. Een jaar eerder waren dat er nog 23 duizend. In het tweede kwartaal werden er 17 duizend vacatures vervuld. Hierdoor liep het aantal openstaande vacatures aan het eind van het tweede kwartaal verder terug tot  8 500. Op hetzelfde moment vorig jaar waren er nog ruim 16 duizend openstaande vacatures. 

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures 

Negatief oordeel over economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de horeca verder is verslechterd. Ook het oordeel over het huidige economische klimaat is nog behoorlijk negatief, maar ten opzichte van een kwartaal eerder is het wel iets verbeterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat 

Ondernemers somber in hun verwachtingen

De ondernemers zijn negatief  in hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2009. Per saldo verwacht 5 procent van de ondernemers een verdere afname in de omzet. De afzetprijzen zullen naar verwachting in het derde kwartaal iets gaan dalen. Wat betreft de personeelssterkte denken de ondernemers dat deze in het derde kwartaal zal afnemen.

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Prijzen bijna 2 procent hoger

De prijzen in de traditionele horeca lagen in het tweede kwartaal bijna 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2008. De prijsstijging is lager dan voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal van 2008 was de stijging nog meer dan twee keer zo groot.  Het omzetvolume van de traditionele horeca daalde in het tweede kwartaal met bijna 8 procent. De omzet was bijna 6 procent lager dan vorig jaar.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling 

Omzetdaling hotels opnieuw fors

De omzet van hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, is voor het derde achtereenvolgende kwartaal gedaald. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2008 nam de omzet met ruim 10 procent af. Dit is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 1993. Door de slechte economische situatie kwamen er veel minder zakelijke klanten. Ook het aantal toeristische overnachtingen liep terug. In vergelijking met de overige horecabranches presteerden de hotels in het tweede kwartaal het slechtst.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels 

Omzet restaurants opnieuw lager

Restaurants hebben in het tweede kwartaal 3 procent minder omgezet in vergelijking met een jaar eerder. De daling was kleiner dan vorig kwartaal. De prijzen stegen met 3 procent en het omzetvolume daalde in het tweede kwartaal met bijna 6 procent. Net als hotels ondervinden ook restaurants de gevolgen van de verminderde zakelijke bestedingen. Ook de consument lijkt de hand op de knip te houden. De omzet is vanaf het tweede kwartaal van 2008 elk kwartaal afgenomen.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Omzet cafetaria’s vrijwel ongewijzigd

Cafetaria’s behaalden in het tweede kwartaal nagenoeg dezelfde omzet als in dezelfde periode in 2008. Zij deden het hiermee beduidend beter dan de overige horecabranches. De cafetaria’s ondervonden minder last van de economische crisis. De laatste drie kwartalen presteerden ze steeds beter dan de hotels, restaurants en cafés. De prijzen stegen in het tweede kwartaal met 2 procent. Het omzetvolume daalde met bijna 2 procent.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s 

Ook cafés flink in de min

Cafés behaalden in het tweede kwartaal opnieuw fors minder omzet dan in hetzelfde kwartaal in 2008. Net als in het eerste kwartaal daalde de omzet met 9 procent. De prijzen stegen in het tweede kwartaal meer dan gemiddeld in de horeca. Cafés zagen zich genoodzaakt om de accijnsverhoging van bier door te berekenen aan hun klanten. De prijzen stegen met 4,7 procent. Het omzetvolume daalde met 13 procent.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés 

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca