Monitor detailhandel tweede kwartaal 2009

In het tweede kwartaal daalde de omzet in de detailhandel sterk ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Alleen de winkels in voedinsmiddelen lieten een plus zien. De consumptie kwam lager uit, de koopbereidheid verbeterde geleidelijk. Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel liet een lichte daling zien.

Opnieuw daling omzet detailhandel

In het tweede kwartaal boekte de detailhandel minder omzet. De omzet was 5,1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Het volume kromp met 4,8 procent, terwijl de prijzen licht stegen. De omzetafname was in lijn met het eerste kwartaal, toen de omzet in de detailhandel met 4,4 procent kromp.

Omzetontwikkeling detailhandel

omzetontwikkeling detailhandel

Consumptieve bestedingen blijven laag

Zoals blijkt uit de omzetcijfers van de detailhandel waren de huishoudens in de eerste helft van 2009 zeer terughoudend met hun bestedingen. In het tweede kwartaal lag de binnenlandse consumptie 3,1 procent onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. Huishoudens bezuinigden vooral op duurzame goederen. Deze consumptiecategorie is het meest gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Er werd echter ook minder besteed aan voeding, dranken en tabak en aan diensten. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid iets minder laag

Hoewel de consumptieve bestedingen gedaald waren, was de koopbereidheid van consumenten aan het eind van het tweede kwartaal minder laag dan aan het eind van het eerste kwartaal. De deelindicator van het consumentenvertrouwen ging van -11 in maart naar -9 in juni. Het oordeel over het doen van grote aankopen was in juni minder negatief dan in maart, net als dat over de eigen financiën in de komende twaalf maanden. De stemming over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde echter.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Aantal openstaande vacatures iets lager

Net als in de voorgaande drie kwartalen daalde het aantal vacatures in de detailhandel. Stonden er in het eerste kwartaal van 2009 nog bijna 12 duizend vacatures open, in het tweede kwartaal was dit gezakt tot iets minder dan 11 duizend. In de totale economie was het aantal vacatures met 25 duizend gedaald, van ruim 152 duizend naar 127 duizend.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Foodsector

Groei omzet foodwinkels

Anders dan in de rest van de detailhandel steeg de omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen in het tweede kwartaal. De groei bedroeg 2,4 procent. Het volume bleef vrijwel gelijk, de prijzen namen met iets meer dan 3 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei is licht positief beïnvloed door het vallen van Pasen in april dit jaar.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Supermarkten in de plus

De supermarkten noteerden een omzetgroei van ruim 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2008. De omzetgroei is daarmee duidelijk hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Het volume bleef in het tweede kwartaal vrijwel ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder, de prijzen stegen met 3 procent.

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Non-foodsector

Omzet non-food krimpt fors

De non-foodwinkels kenden ten opzichte van het tweede kwartaal in 2008 een omzetkrimp van 7,6 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar noteerden deze winkels een afname van bijna 7 procent, terwijl over geheel 2008 nog een groei was. Bijna alle branches binnen de non-foodsector zagen hun omzet afnemen. Alleen de drogisterijen wisten de omzet gelijk te houden.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

Flink minder omzet winkels in consumentenelektronica

In het tweede kwartaal hadden de winkels in consumentenelektronica ruim 16 procent minder omzet dan in het tweede kwartaal een jaar eerder. Daarmee hadden deze winkels de laagste omzetontwikkeling in de detailhandel. Sinds 2000 was de omzetafname bij deze winkels niet zo groot geweest.

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Meer cijfers staan op de themapagina’s Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.