Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van augustus 2009 blijkt dat het beeld in de transportmiddelenindustrie negatief blijft. De orderontvangsten nemen nog steeds af en de oordelen blijven negatief. In hun verwachtingen zijn de ondernemers echter licht optimistisch gestemd.

Opnieuw negatieve oordelen

De afname van de orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in de afgelopen maand minder sterk geweest. Het oordeel over de voorraden gereed product is verslechterd. De index orderpositie is licht gestegen en bedraagt 122,5 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is nog steeds zeer slecht. Over de buitenlandse orderpositie zijn de ondernemers even pessimistisch gestemd als een maand eerder.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden in de afgelopen drie maanden naar eigen zeggen een lagere productie. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers echter een toename van de productie. De ondernemers voorzien nog wel een minder sterke daling van de afzetprijzen voor hun producten. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers beduidend minder pessimistisch gestemd.

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2009

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2009