Realisaties: Transportmiddelenindustrie

In juni 2009 had de transportmiddelenindustrie forse omzet- en productieverliezen. Ook de waarde van de ontvangen orders daalde flink. De afzetprijzen daalden licht.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juni 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juni 2009)

Fors lagere omzet

In juni leed de transportmiddelenindustrie een omzetverlies van ruim 30 procent. Dit is grotendeels het resultaat van een kleinere vraag naar goederen en diensten van vervoersbedrijven. Het slechte economische klimaat zorgt er voor dat de productiecapaciteit van de transportmiddelenindustrie niet volledig wordt benut.

Halverwege 2009 kan worden vastgesteld dat binnen de industrie de economische recessie de transportmiddelenindustrie het meest geraakt heeft. Samen met de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie had de transportmiddelenindustrie de grootste omzetterugval van de industrie. In die periode daalden de afzetprijzen bij eerstgenoemde branche met ruim een kwart, terwijl de eindproducten van de transportmiddelenindustrie gemiddeld vrijwel even duur waren als een jaar eerder.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van de transportmiddelenindustrie met circa 35 procent. In eigen land daalde de omzet met 11 procent, terwijl buiten de landsgrenzen de omzet nagenoeg is gehalveerd.

Sterke daling waarde orderontvangsten

De vooruitzichten blijven slecht in de transportmiddelenindustrie. In vergelijking met een jaar eerder is de waarde van de orderontvangsten in juni met ruim een kwart afgenomen. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland ontliepen elkaar nauwelijks. Al bijna anderhalf jaar is iedere maand de waarde van de orderontvangsten beduidend lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In het tweede kwartaal daalde de waarde van de ontvangen orders met bijna 45 procent.

Afzetprijs iets lager

In vergelijking met twaalf maanden eerder zijn in juni 2009 de producten van de transportmiddelenindustrie gemiddeld met 1 procent in prijs gedaald. In het binnenland waren de eindproducten ruim 2,5 procent duurder, terwijl op de exportmarkt de prijzen juist met ruim 2 procent daalden.

Omdat april en mei nagenoeg dezelfde prijsontwikkelingen hadden als in juni, kwam het beeld over het tweede kwartaal grotendeels overeen met dat van juni.

Stevige productiedaling

In juni was het volume van de gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie met een derde afgenomen. De vooruitzichten voor de periode juli-september blijven somber. Voor die periode verwachten de ondernemers een kleinere productie (zie elders in deze Industriemonitor, Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie).

In het tweede kwartaal van 2009 was de productie circa een derde deel kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)