Oprit hoofdverkeersweg dichtstbij voor Groningers

In 2007 woonden Nederlanders gemiddeld 1,7 kilometer van de dichtstbijzijnde oprit van een hoofdverkeersweg. De afstanden tot rijks- en provinciale wegen liepen uiteen van 1,2 kilometer in Groningen tot 2,1 kilometer in Friesland.

Afstand tot dichtstbijzijnde oprit in kilometers, per provincieAfstand per provincie

Rijks- en provinciale wegen ontsluiten Nederland voor snelverkeer. Als de afstand tot de oprit van een hoofdverkeersweg korter is, zijn alle bestemmingen in Nederland dichterbij.

Korte afstanden in Groningen en Zeeland

In Groningen was de afstand tot de dichtstbijzijnde oprit in 2007 met 1,2 kilometer het kortst. Deze provincie heeft weinig snelwegen, maar beschikt over veel provinciale wegen.

Ook in Zeeland was de afstand tot de meest nabije oprit met 1,3 kilometer kort. Dat is opmerkelijk omdat de eilandenstructuur van deze provincie beperkingen oplegt aan het wegennet.

Hoofdweg het verst voor Friezen

Friezen moesten in 2007 het verst rijden om op een rijks- of provinciale weg te komen. De afstand tot de meest nabije oprit bedroeg in Friesland gemiddeld 2,1 kilometer. De Waddeneilanden lagen vanzelfsprekend het verst van de opritten. Ook rondom de Friese meren waren de afstanden groot: voor inwoners van gemeenten als Wûnseradiel en Nijefurd lag de dichtstbijzijnde oprit op meer dan 2,5 kilometer.

Afstand tot dichtstbijzijnde oprit in meters, per gemeente

Afstand tot hoofdweg per gemeente

Osman Baydar, Chantal Melser en Niek van Leeuwen

Bron: Maatwerk, Afstand tot hoofdverkeersweg per provincie, 2007