Appelrassen Golden Delicious en Cox's Orange verliezen steeds meer terrein

De teeltoppervlakten van de appelrassen Golden Delicious en Cox’s Orange nemen jaarlijks af en dreigen uit ons land te verdwijnen. Nieuwe rassen zoals Junami, Kanzi en Rubens komen de laatste jaren sterk opzetten.

Oppervlakte Cox’s Orange gedecimeerd

Sinds 1992 is het areaal Cox’s Orange gedecimeerd met bijna 2 duizend hectare. In 2008 resteerde nog slechts 194 hectare. De Golden Delicious nam in dezelfde periode iets minder snel af van 1636 hectare tot 502 hectare. Het areaal Rode van Boskoop (Goudrenet) verminderde van 1587 hectare tot 572 hectare in 2006. De laatste jaren is deze teeltoppervlakte weer iets toegenomen tot 627 hectare in 2008.

Oppervlakte enkele appelrassen

oppervlakte-appelrassen

Opkomst nieuwe rassen

In de afgelopen vijf jaar is de teeltoppervlakte van de nieuwe rassen Kanzi, Junami en Rubens gegroeid tot 934 hectare. Voorlopige uitkomsten van 2009 wijzen op een verdere groei.
De meest voorkomende appelrassen zijn Elstar en Jonagold/Jonagored. Ook van deze appelrassen neemt de teeltoppervlakte af. De daling is echter kleiner dan de daling van de oppervlakte van het totaal van alle appelrassen. Sinds 1992 is de teeltoppervlakte van alle appelboomgaarden meer dan gehalveerd. In 1992 was er 16.983 hectare met appelbomen en in 2008 is dit nog 9.302 hectare. Dit zijn nog altijd ongeveer 27 miljoen appelbomen.

Oppervlakte appelen

oppervlakte-appelen

Vitaal en dynamisch

Ondanks de forse afname is de appelteelt in Nederland vitaal en dynamisch. Naast de teelt van nieuwe rassen vindt er bij bestaande rassen een vroege vervanging plaats van oudere bomen door nieuwe aanplant om een hoge opbrengst te realiseren. De Nederlandse telers lopen daarmee in Europa voorop. In 2007 was maar liefst 72 procent van het totale aantal appelbomen in Nederland minder dan 10 jaar oud. Daarmee heeft Nederland het jongste appelbomenbestand van alle EU-landen.

Bron: StatLine

Marius Reitsema