Netto milieulasten

Netto milieulasten bestaan uit de kosten van milieuactiviteiten die bedrijven zelf uitvoeren (rente en afschrijvingen van milieu-investeringen en lopende kosten, zoals bediening, onderhoud en toezicht van milieuvoorzieningen), de betaalde milieuheffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten, verminderd met de ontvangen milieusubsidies.