Bedrijven investeren fors meer in milieu

In 2008 hebben Nederlandse bedrijven 765 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 75 procent meer dan in 2007. De energiesector was met 535 miljoen euro de grootste investeerder in het milieu. Andere grotere milieu-investeerders waren de aardolie-industrie (50 miljoen euro) en de chemische industrie (45 miljoen euro).

Ruim de helft naar windmolens

Het grootste deel van de milieu-investeringen is gebruikt voor de winning van alternatieve energie. Zo werd ruim de helft (400 miljoen euro) besteed aan windmolens. Deze investeringen zijn van groot belang bij de bestrijding van luchtverontreiniging. Vooral hierdoor is veruit het meest geïnvesteerd (620 miljoen euro) in een betere luchtkwaliteit. Voor een betere waterkwaliteit is 45 miljoen euro uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van verontreiniging door afval bedroegen eveneens 45 miljoen euro. Verder is in 2008 door bedrijven 35 miljoen euro geïnvesteerd ter bestrijding van bodemverontreiniging en 20 miljoen euro in onder meer het beperken van geluidshinder.

Milieu-investeringen van bedrijven

2009-milieu-investeringen-2008

Daling milieulasten zet door

De netto milieulasten voor de bedrijven zijn de afgelopen jaren verder gedaald. In 2002 waren die met 2,1 miljard euro op zijn hoogst, maar daarna zijn ze elk jaar afgenomen tot 1,7 miljard in 2008. Enerzijds komt dit doordat een deel van de milieu-investeringen uit het verleden is afgeschreven waardoor de kapitaallasten afnemen. Anderzijds ontvangen bedrijven milieusubsidies van de overheid voor hun investeringen in het milieu. Deze subsidies zijn vanaf 2004 fors gestegen. Ook hierdoor zijn de netto milieulasten van bedrijven gedaald.

Netto milieulasten van bedrijven

2009-netto-milieulasten-grf2

Jaap van Riessen

Bron:
StatLine, Milieukosten van bedrijven; kerncijfers, 1985-2008*

StatLine, Milieukosten van bedrijven, 1997-2007