Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking en Macro economie.