Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

Mei 2009 bracht voor de elektrotechnische en machine-industrie niet veel goeds. De behaalde omzet was beduidend lager dan een jaar eerder, net zoals de waarde van de ontvangen orders. Ook het productievolume verminderde behoorlijk. De afzetprijzen waren iets hoger dan verleden jaar.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2009)

Omzetvolume kleiner

In mei was het volume van de gemiddelde dagomzet in de elektrotechnische en machine-industrie 22 procent lager dan in mei vorig jaar. De afzetprijzen stegen licht, waardoor bij een gelijkblijvend aantal werkdagen de omzet 20 procent lager was. Hiermee werd mei de achtste achtereenvolgende maand met een omzetkrimp.

De omzetdaling is vooral het gevolg van de achterblijvende buitenlandse verkopen. Die daalden met bijna een kwart. De binnenlandse omzet was 12 procent lager. Hoewel dit beter was dan de buitenlandse omzetontwikkeling, was mei hiermee op januari na de slechtste maand van 2009 qua binnenlandse verkopen.

Een groot deel van de omzetdaling in de elektrotechnische en machine-industrie komt voor rekening van de machine-industrie. De omzet van deze subbranche kwam in mei 2009 een kwart lager uit. De verkopen in het buitenland daalden zelfs met ruim 30 procent. De elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie behaalde 13 procent minder omzet. Hierbij vielen vooral de binnenlandse verkopen terug.

Waarde orderontvangsten lager

De orderontvangsten in de elektrotechnische en machine-industrie lagen voor de tiende achtereenvolgende maand lager dan een jaar eerder. In mei was de waarde ervan ongeveer 14 procent minder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De waarde van de behaalde orders op de binnenlandse markt viel met bijna een derde terug. De buitenlandse orderontvangsten daalden met 4,5 procent. Dit was een forse verbetering ten opzichte van het gemiddelde van de eerste vier maanden van 2009. Toen daalde de waarde ervan nog met een kleine 30 procent. Deze verbetering komt vooral voor rekening van de machine-industrie.

Afzetprijzen hoger

De prijzen van de verkochte producten stegen in mei met bijna 2 procent ten opzichte van mei 2008. Dit was het geval bij de producten verkocht door zowel de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie als de machine-industrie. In beide subbranches stegen de prijzen voor de producten bestemd voor het buitenland harder dan die voor Nederlandse klanten.

Productie blijft krimpen

Het volume geproduceerd op een gemiddelde werkdag was in de elektrotechnische en machine-industrie 18 procent kleiner dan een jaar eerder. Mei was hiermee de elfde achtereenvolgende maand met een kleiner productievolume dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)