Duitsland, de belangrijkste handelspartner

De belangrijkste handelspartner van Nederland is sinds jaar en dag Duitsland. De afgelopen tien jaar (1998-2008) is de goederenhandel met onze oosterburen vrijwel onafgebroken toegenomen. De invoer uit Duitsland is bijna verdubbeld tot 65 miljard euro. De uitvoer is met 86 procent iets minder hard toegenomen tot 89 miljard euro. Hieruit resulteert een handelsoverschot van 24 miljard euro.

Handel met Duitsland

2009-duitsland-g1

Een vijfde van de invoer uit Duitsland

Van de totale Nederlandse invoer kwam in 2008 een vijfde uit Duitsland. Dit aandeel lag de afgelopen 10 jaar steeds tussen de 18 en 20 procent.

Een kwart van de export naar Duitsland

Onze export naar Duitsland beslaat een groter aandeel in de totale Nederlandse uitvoer, namelijk 24 procent. De afgelopen 10 jaar schommelde dit aandeel tussen de 24 en 26 procent.

Flinke krimp in eerste kwartaal 2009

Door de economische recessie is het beeld in het eerste kwartaal van 2009 compleet anders. De invoerwaarde uit Duitsland laat een teruggang van 15 procent zien en de uitvoerwaarde naar Duitsland daalde met 18 procent.

Veel machines uit Duitsland

Nederland koopt met name machines, fabrikaten en chemische producten in Duitsland. Dit zijn onder meer auto’s, ijzer en staal, geneesmiddelen en kunststof. Aan Duitsland levert ons land vooral machines, minerale brandstoffen, chemische producten en voedingsmiddelen.

Bron: StatLine, handel met Duitsland