Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie zette in april 2009 minder om dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het volume van de gemiddelde dagproductie was kleiner. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was juist groter. De afzetprijs daalde ten opzichte van april vorig jaar. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van dit jaar kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (april 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (april 2009)

Omzet omlaag, maar afzet groter

Voor de zesde maand op rij kon de voedings- en genotmiddelenindustrie van alle industriële branches het minst slechte omzetresultaat overleggen. De branche heeft in april 2009 ruim 7 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral buiten onze landsgrenzen daalde met 12 procent de omzet sterk. In het binnenland bleef de daling beperkt tot bijna 3,5 procent. April telde in 2009 een werkdag minder dan in 2008. Dit had een negatief effect op de omzet. Lagere afzetprijzen droegen voor bijna twee derde bij aan de omzetdaling. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was voor het eerst sinds december 2008 groter. In april steeg de afzet met ruim 2 procent ten opzichte van de overeenkomstige maand het jaar ervoor. In het binnenland gingen de zaken aanzienlijk beter dan in het buitenland. Terwijl op de exportmarkt de afzet nog met 4,5 procent daalde, nam in het binnenland de afzet met ruim 8 procent toe.

Van de subbranches behaalde alleen de drankenindustrie in april een omzetgroei. In deze subbranche groeide de omzet met ruim 0,5 procent. De tabaksindustrie en de voedingsmiddelenindustrie leden omzetverliezen van respectievelijk ruim 2,5 en bijna 9 procent vergeleken met april 2008. Voor wat betreft het omzetvolume per gemiddelde werkdag deed de voedingsmiddelenindustrie met een groei van bijna 2,5 procent wel goede zaken. Ook in de drankenindustrie was er bijna 1 procent groei, terwijl de afzet in de tabaksindustrie 3 procent kleiner was dan in april vorig jaar.

Afzetprijs daalt opnieuw

Producten werden in april ruim 4,5 procent goedkoper vergeleken met april 2008. Op de binnenlandse markt betaalden klanten per eenheid gereed product ruim 6 procent minder en op de exportmarkt ruim 3 procent minder. Al een half jaar komt de daling van de afzetprijs voor rekening van de voedingsmiddelenindustrie. In april daalden de producten uit deze subbranche ruim 6 procent in prijs. De drankenindustrie en de tabaksindustrie hadden opnieuw prijsstijgingen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Productie neemt af

In april 2009 was de productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie per gemiddelde werkdag bijna 2,5 procent minder dan een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal van dit jaar 2 procent kleiner dan in dezelfde periode van 2008. Het is het vierde opeenvolgende kwartaal waarin het volume kleiner was dan in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar.

In heel 2008 daalde het volume van de bruto toegevoegde waarde met bijna 1,5 procent ten opzichte van 2007.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)