Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

In april 2009 heeft de papier- en grafische industrie opnieuw teleurstellende resultaten behaald. De omzet was fors lager dan een jaar eerder en het omzetvolume per gemiddelde werkdag was beduidend kleiner. Daarnaast daalde het volume van de gemiddelde dagproductie flink. De vooruitzichten zijn niet gunstig, want ook de waarde van de orderontvangsten was in april fors lager. De afzetprijs daalde vergeleken met april 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (april 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (april 2009)

Lagere omzet en kleinere afzet

Met een daling van 16 procent was de omzet van de papier- en grafische industrie in april fors lager dan een jaar eerder. In het binnenland was de omzetdaling met 14 procent iets minder sterk dan op de exportmarkt, waar 18 procent minder werd omgezet. April telde in 2009 een werkdag minder dan in 2008. Dit had een negatief effect op de omzet. Hetzelfde gold voor de afzetprijzen, die bijna een kwart van de omzetdaling voor hun rekening namen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was ruim 8 procent kleiner dan in april vorig jaar. Hierbij was de afzetontwikkeling op de exportmarkt ongunstiger dan in het binnenland.

Van de subbranches kon de grafische industrie de minst slechte resultaten overleggen. Deze subbranche zette bijna 7 procent minder om, terwijl de afzet maar 1,5 procent kleiner was ten opzichte van april vorig jaar. De papierindustrie schreef haar omzetdaling voor de vierde opeenvolgende maand met dubbele cijfers. In april werd 21 procent minder omgezet bij een 12 procent lagere afzet.

Fors lagere waarde orderontvangsten

In de papierindustrie daalde in april de waarde van de orderontvangsten met 20 procent. Het is de zevende achtereenvolgende maand waarin de waardedaling fors te noemen is. Vooral in het binnenland gingen de zaken slecht. Hier lagen de ontvangsten ruim een kwart onder het niveau van april 2008. Op de exportmarkt haalde de subbranche een 14 procent lagere waarde aan orderontvangsten binnen.

Afzetprijs daalt opnieuw

In april 2009 werden producten 3,5 procent goedkoper ten opzichte van een jaar eerder. Met bijna 5 procent zette de prijsdaling op de buitenlandse markt sterker door dan in het binnenland, waar klanten per eenheid gereed product ruim 2,5 procent minder betaalden. Voor de tiende maand op rij ontwikkelde de afzetprijs zich in de papierindustrie een stuk ongunstiger dan in de grafische industrie.

Productie daalt flink

De papier- en grafische industrie heeft in april 10 procent minder geproduceerd. De productiedaling van april ligt hiermee op vrijwel hetzelfde niveau als in de eerste drie maanden van 2009.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In juli (verslagmaand mei 2009) worden de realisaties in de Meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      mei 2009, september 2009, januari 2010

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2009, oktober 2009, februari 2010

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2009, november 2009, maart 2010

Papier- en grafische industrie               augustus 2009, december 2009, april 2010