Vaker en duurder op vakantie in 2008

Nederlanders hielden het afgelopen jaar 23,6 miljoen lange vakanties, waaraan ze 13,5 miljard euro besteedden. Dat is 12 procent meer dan in 2007. Naast de uitgaven nam ook het aantal lange vakanties toe, met 1,2 miljoen.

Uitgaven per binnenlandse vakantie omlaag

De uitgaven aan lange vakanties in het buitenland stegen afgelopen jaar met bijna 15 procent ten opzichte van 2007, terwijl de bestedingen aan vakanties in eigen land gelijk bleven. Dat blijkt uit uit de statistiek 'Historische reeks van de lange vakanties van Nederlanders' in het kader van het Continue Vakantie Onderzoek. Nederlanders gaven afgelopen jaar 11,8 miljard euro uit aan lange vakanties over de grens en 1,8 miljard euro aan vakanties in eigen land.

Hoewel de uitgaven aan binnenlandse vakanties niet toenamen, steeg het aantal vakanties in eigen land met 1 miljoen ten opzichte van 2007. De uitgaven per binnenlandse vakantie daalden dan ook met ruim 13 procent, naar 212 euro.

De gemiddelde besteding per buitenlandse vakantie nam juist flink toe, van bijna 700 euro in 2007 tot ruim 780 euro in 2008. Omdat Nederlanders bovendien vaker over de grens op vakantie gingen, steeg de totale vakantieomzet met bijna 12 procent naar 13,5 miljard euro.

Sterke toename reizen buiten Europa

Van de 15,1 miljoen buitenlandse vakanties werden er afgelopen jaar 13,2 miljoen doorgebracht binnen Europa. Dat is bijna 8 procent meer dan in 2007. Het aantal vakanties buiten Europa nam nog sterker toe: met ruim 14 procent tot 1,9 miljoen.

Bron: StatLine, Historische reeks van de lange vakanties van Nederlanders