Monitor juridische en economische diensten eerste kwartaal 2009

De juridische en economische dienstverleners hebben in het eerste kwartaal van 2009 ruim 5 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De grootste bijdrage aan deze groei kwam ook dit kwartaal weer van de economische dienstverleners. Toch is de stemming onder de ondernemers verder verslechterd. In hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2009 zijn de ondernemers nog pessimistischer dan in de voorgaande kwartalen.

Omzetgroei stabiel

De omzetgroei van 5 procent van de juridische en economische dienstverleners was nagenoeg hetzelfde als voorgaand kwartaal. De juridische en economische dienstverleners deden het beduidend beter dan de bedrijven in de zakelijke dienstverlening in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Hoogste omzetgroei voor economische dienstverleners

De economische dienstverleners hebben ook in het eerste kwartaal van 2009 de grootste bijdrage geleverd aan de omzetgroei. In vergelijking met een jaar eerder nam de omzet met 6 procent toe. Bij de juridische dienstverleners bleef de omzetgroei beperkt tot 1,8 procent. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal dat hun groei op dit niveau uitkwam. Notarissen en advocaten ondervonden meer last van de verslechterde economische situatie dan de accountants en economische adviesbureaus.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Oordeel economische klimaat verslechterd

Ondanks de omzettoename heerst er een pessimistische stemming onder de ondernemers in de juridische en economische dienstverlening. Het oordeel over het huidige economische klimaat is verder verslechterd. De personeelssterkte is in het eerste kwartaal weer afgenomen.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Dalende omzet verwacht

De ondernemers zijn somberder geworden over de nabije toekomst. Per saldo verwacht 13 procent van de ondernemers een daling van de afzetprijzen. Over het tweede kwartaal voorziet 11 procent van de ondernemers een omzettoename, terwijl 39 procent een daling verwacht. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers pessimistisch, per saldo verwacht 16 procent een afname. Van de ondernemers ervaart 22 procent onvoldoende vraag naar diensten als belemmering voor hun activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.