Monitor architecten en ingenieurs eerste kwartaal 2009

De architecten- en ingenieursbureaus zijn 2009 goed begonnen. In het eerste kwartaal boekten ze meer omzet dan in het vergelijkbare kwartaal van 2008. De omzetgroei kwam volledig voor rekening van de ingenieursbureaus. Wel was de groei lager dan in het voorgaande kwartaal. Toch is de stemming onder de ondernemers behoorlijk negatief. Ook in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2009 zijn ze pessimistisch.

Omzetgroei lager dan in voorgaand kwartaal

In het eerste kwartaal van 2009 was de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus 6 procent hoger dan in het overeenkomstige kwartaal van 2008. De architecten en ingenieurs presteerden bovengemiddeld binnen de gehele zakelijke dienstverlening. Als geheel zette de zakelijke dienstverlening gemiddeld ruim 1,5 procent meer om vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar.
De subbranches architecten en ingenieurs lieten wisselende resultaten zien. Met een omzetdaling van circa 11 procent verliepen de zaken voor de architecten in het eerste kwartaal duidelijk minder gunstig. De ingenieurs presteerden met een omzetgroei van 8 procent aanzienlijk beter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Negatieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van april 2009 blijkt dat de ondernemers in deze branche somber gestemd zijn. Volgens de ondernemers laat de omzet in het eerste kwartaal van 2009 een forse afname zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008. Ook is de personeelssterkte flink teruggelopen. Het oordeel over het economische klimaat is opnieuw verslechterd.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname personeelssterkte verwacht

In hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistisch. Van de ondernemers verwacht 28 procent een afname van de omzet, terwijl 20 procent een toename voorziet. In de afzetprijzen verwacht 9 procent van de ondernemers een daling en geen van de ondernemers een stijging. Per saldo verwacht bijna een derde van de ondernemers een afname van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Van de ondernemers ervaart nog steeds 30 procent onvoldoende vraag naar diensten als een belemmering voor hun zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.